Trainingen en Workshops

Alle trainingen worden gegeven vanuit de visie dat je altijd je hele zelf meeneemt waar je gaat en staat en dat veranderen te allen tijde mogelijk en een keuze is.

Workshop Voice Dialogue: verkenning van je subpersoonlijkheden

Voice Dialogue is ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Het is een krachtige methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het doel van de workshop is je bewustwording van je gedachten, gevoel en gedrag vergroten, aan de hand van Voice Dialogue, zodat je een bewustere keuze kunt maken in je gedrag en reactie in interactie met anderen; je leert effectiever communiceren en keuzes maken wordt makkelijker.

In deze workshop neem ik je op een laagdrempelige en speelse wijze mee in het verkennen van je stemmen met wie je regelmatig interne dialogen voert: Zal ik mijn collega de feedback geven of het laten zitten?; Zal ik op die baan solliciteren of toch nog een tijdje doorgroeien in deze functie? ; Zal ik naar het feestje gaan of thuis blijven?

Op donderdag 22 augustus en woensdag 11 september organiseer ik de workshop  Een verkenningstocht naar je ‘ikken’ met Voice Dialogue! Mail of bel mij voor meer informatie over tijden en lokatie.

Barrett Values Team Assessment – individuele & team waarden bekijken en bepalen

Waarden zijn essentieel om in je volle potentie te leven. Dat geldt ook voor van teams en bedrijven. Wanneer waarden van individu, team en organisatie voldoende in lijn liggen met elkaar, is er een stevige basis voor succes. Via het gedachtegoed van het Barrett Values Centre, ontdek je in deze workshop met je team, wat de individuele waarden zijn en in welke mate deze in lijn zijn met die van het team en de organisatie en wat er nodig is om nog succesvoller te kunnen worden.

Er is een heel aantal mogelijkheden om naar deze waarden te kijken; via 360 Leadership Assessments tot team -en organisatie assessments. Alle assessments worden afgenomen via het Barrett Values Centrum waarna ik een teamjourney op maat ontwikkel. Bij interesse maak ik graag een afspraak om een programma op maat te maken. Kijk ook voor meer informatie op www.valuescentre.com.

Mentorschap; hoe leer ik dat?

Wil je graag dat je werknemers leren hoe ze een mentor kunnen zijn voor nieuwe of jongere of minder ervaren collega’s?

Het 1-daags programma ‘Mentorschap; hoe leer ik dat?’ is gemaakt voor werknemers die vaak benaderd worden voor advies, de go-to persoon zijn voor anderen, en die hierin graag een stap extra willen leren zetten door een echte mentor te worden.

Vragen als:

  • Wat mag ik wel en niet vragen?
  • Hoe vind ik uit wat iemand van mij verwacht wanneer hij/zij naar mij toe komt voor advies?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet zomaar vertel wat de ander moet doen, maar dat de ander zelf met een oplossing komt?
    Komen aan bod.

Je werknemer leert te luisteren, vragen te stellen en de ander mee te nemen zodat de mentee leert en groeit.

Leren geven en ontvangen van feedback

Vind jij het ook moeilijk om werknemers, collega’s vrienden of familie feedback te geven? Op de reactie van de feedback ontvanger te reageren? Of misschien om zelf feedback op een goede manier te ontvangen?

De workshop ‘Leren geven en ontvangen van feedback’ is ontwikkeld voor diegenen die het een uitdaging vinden om op een respectvolle en feitelijke manier hiermee om te gaan.  In een halve dag leer je op een professionele gestructureerde en oordeelloze manier zowel feedback te geven als te ontvangen.

Deze workshop kan gegeven worden middels 1-1 coaching of in-company voor een aantal werknemers tegelijk.

Relevant blijven voor de toekomst. Waarom en hoe doe je dat?

Om verschillende redenen kun je je afvragen hoe je relevant kunt en moet blijven voor de toekomst. Niet alleen life-events zoals een scheiding, maar ook reorganisaties, geven vaak aanleiding tot verandering van koers. En soms kom je er gewoon achter dat je toch niet doet waar je nou echt heel blij van wordt. Om structuur en ondersteuning te bieden in deze koersverandering, hebben wij workshops ontwikkeld. In de workshops voor leidinggevenden besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de onderstromen en bieden we handvatten over hoe de werknemers mee te nemen en te begeleiden naar -en in de transitie; en in een 1-daagse workshop voor werknemers en individuen ligt de focus op de onderstromen (emoties) en het bouwen aan een toekomstperspectief door het (verder) ontwikkelen van een groei-mindset en ontdekken van je passie en zingeving.

Rouwverwerking: het verlies van een baan

Tijdens deze workshop neem ik je mee in het proces waar iedereen doorheen gaat bij het verlies van een baan; de ene persoon intensiever dan de andere. Het inzicht krijgen en achterlaten van emoties geeft hernieuwde energie en zicht op de toekomst.

Alle programma’s worden op maat gemaakt. Wil je meer weten over deze workshops en trainingen?

Neem dan hier contact met mij op