Scheiden op de Werkvloer

Met een passie voor mens, gezondheid en leren, richten wij ons als scheidingscoaches op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers in scheiding. We gaan op verschillende manieren om met vitaliteit.

Voor WERKGEVERS organiseren we kennissessies waarbij inzicht wordt verkregen in scheiding en aanpak van verzuim. Voor WERKNEMERS bieden we het coachprogramma ‘Scheiden op de Werkvloer’. Dé coaching en training methode die door de efficiënte aanpak ervoor zorgt dat werknemers in scheiding met meer grip op eigen inzetbaarheid weer aan de slag gaan!

Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar mensen in organisaties. Vanuit verschillende expertises en invalshoeken (bedrijfsleven, HR, opleidingen, gezondheidsmanagement en coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap en scheiding) hebben we onze kennis een kracht gebundeld met als doel werkgevers en werknemers te adviseren en met elkaar in beweging te brengen.

Zie de video hieronder!

Onderzoek van CBS en TNO heeft uitgewezen dat een werknemer tijdens een scheiding gemiddeld tweemaal zo vaak afwezig is. Bovendien krijgen gescheiden werknemers vaker een burnout. Dit betekent dat de directe kosten door afwezigheid bij een scheiding hoog zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze kosten voor het bedrijfsleven in Nederland zo’n €438mln per jaar zijn!

En dat zijn dus directe, meetbare kosten. Heb je weleens stilgestaan bij de indirecte kosten? Die zijn mogelijk nog hoger. Denk eens aan:

 • slechtere prestaties (of gemiste omzet) van de werknemer
 • een team met hogere werkdruk door het (deels) uitvallen van een collega
 • de kosten en het ongemak van een tijdelijke vervanger
 • de extra tijd die jij als leidinggevende moet investeren in de werknemer

Hoe voorkom je deze situatie op de werkvloer?

Voor een werknemer in scheiding is het vaak moeilijk om openlijk over deze situatie te praten met zijn/haar werkgever. Door schaamte, de zakelijke afstand, angst voor het missen van een promotie, of zelfs angst voor ontslag. Dit belemmert oplossingen en maakt de situatie op de werkvloer kostbaar en moeizaam.

Door de werknemer professionele coaching aan te bieden kan je dit voorkomen.
Met ons team van coaches:

 • maken wij de situatie bespreekbaar
 • begeleiden wij de werknemers en scheppen orde in de crisissituatie
 • zorgen wij ervoor dat cliënten snel weer grip op hun leven én hun werk krijgen
 • ontlasten wij werkgevers in de begeleiding van hun werknemers

Waarom begeleiding?

Scheiden is een life-event. Een scheiding heeft een forse impact op iemands leven en alle betrokkenen. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen zichtbaar, omdat een individu daar welbeschouwd een groot deel van de tijd aanwezig is. Een persoon in scheiding ziet de levenspilaar ‘relatie’ omvallen, met als gevolg dat de 4 andere levenspilaren (gezondheid, thuis, sociaal netwerk en relaties, werk) wankelen of ook wegvallen. Werk is vaak de meest stabiele pilaar, omdat die houvast en zekerheid biedt en het leven daar gewoon doorgaat.

Juist daarom is het raadzaam te investeren in de begeleiding van de werknemer in scheiding: als de pilaar werk overeind blijft, blijft de persoon in kwestie dat ook.

Een werknemer die wordt gecoacht door een deskundige:

 • heeft meer grip op de situatie, begrijpt emoties beter en leer constructief met zijn/haar ex communiceren
 • ervaart minder stress door de aangereikte technieken
 • slaapt beter, zorgt voor zichzelf en is emotioneel en fysiek fit
 • kan kwaliteit bieden door een betere concentratie
 • voelt empathie van de werkgever omdat hij/zij deze mogelijkheid biedt
Onze diensten om onnodig verzuim te voorkomen